Role użytkownika

Role użytkownika

W systemie ProTrainUp, jeden użytkownik może pełnić kilka ról. Dzięki tej możliwości, użytkownik posiadając jedno konto, może przełączać się między widokami na przykład trenera i koordynatora.

Aby zmienić aktywną rolę, wystarczy wybrać z górnego menu, jedną z dostępnych opcji. Zmiana obecnie pełnionej w klubie roli sprawia, że w systemie, zmieniają się twój poziom uprawnień i dostępne opcje w lewym menu. Oczywiście, jeżeli szkolisz kilka drużyn i w każdej z nich pełnisz tę samą rolę, czyli np. trener, to dane, które będą wyświetlały Ci się w systemie dotyczyć będą jedynie aktywnej roli.

Wróć