PUBLICZNA BAZA ĆWICZEŃ

ProTrainUp


1013

Udostępnionych i bezpłatnych ćwiczeń


Technika #1
Wymiana podań jak na rysunku.…
15 min
0 %
31
Inne #2
Zawodnicy ustawiają się z boku…
5 min
0 %
47
Taktyka #3
Małe gry 2x2 na 3 boiskach. Co…
30 min
0 %
56
Technika #4
1.Prowadzenie piłki slalomem (lewa/prawa…
15 min
0 %
60
Taktyka #5
Gra 1x1 na kilku boiskach jednocześnie
15 min
0 %
31
Inne #6
Na boisku ustawiamy cztery kwadraty…
15 min
0 %
39
Technika #7
Każde dziecko ma piłkę i na wyznaczonym…
10 min
0 %
46
Technika #8
Ćw wg schematu
12 min
0 %
79
Technika #9
Ćw wg schematu
115 min
0 %
137
Technika #10
Ćw wg schematu
15 min
0 %
116
Technika #11
Ćw wg schematu. Ostatnie 5 minut-…
10 min
0 %
90
Technika #12
Ćw wg schematu
8 min
0 %
103
Motoryka #13
Niebiescy wykonują podania między…
15 min
0 %
119
Motoryka #14
Zawodnicy ustawieni jak na rysunku.…
5 min
0 %
68
Taktyka #15
Zawodnicy ustawieni jak na rysunku.…
10 min
0 %
64
Taktyka #16
Gra 4v2 w kwadracie na utrzymanie…
15 min
0 %
24
Technika #17
Ćw wg schematu
6 min
0 %
62
Motoryka #18
Ćw. wg schematu
15 min
0 %
64
Motoryka #19
Różne prowadzenia piłki w kole…
12 min
0 %
59
Taktyka #20
Ćw wg schematu
20 min
0 %
73
Technika #21
ĆW WG SCHEMATU
12 min
0 %
74
Technika #22
Ćw wg schematu
10 min
0 %
68
Technika #23
Ćw wg schematu
10 min
0 %
49
Motoryka #24
Ćw wg schematu
12 min
0 %
45
Inne #25
Bramkę można zdobyć tylko ze strefy…
20 min
0 %
55
Taktyka #26
Organizacja i przebieg: Wyznacz…
15 min
0 %
49
Taktyka #27
Podział na dwa zespoły w grze…
16 min
0 %
41
Technika #28
Wersja A : Zawodnik A zagrywa…
20 min
0 %
70
Motoryka #29
Trener ustawia się za bramką i…
15 min
0 %
45
Technika #30
Zawodnicy ruszają ze swojego miejsca…
15 min
0 %
56
Technika #31
Zawodnicy prowadzą piłkę w wyznaczonym…
15 min
0 %
73
Motoryka #32
Zawodnicy ustawiają się w dwóch…
15 min
0 %
84
Inne #33
Gra 3x3 na małe bramki w zależności…
30 min
0 %
57
Inne #34
Na polu A toczy się gra na utrzymanie…
15 min
0 %
41
Technika #35
podanie i przyjęcie kierunkowe:…
15 min
0 %
76
Inne #36
wślizg na piłkę --> trener…
10 min
0 %
37
Inne #37
Bieg ciągły
10 min
0 %
27
Inne #38
Gra szkoleniowa na dwie bramki
30 min
0 %
41
Technika #39
Dobieramy się w pary. Każda para…
10 min
0 %
46
Technika #40
ŚP podaje do N, ten przyjmuje…
15 min
0 %
72
Technika #41
A) Zagranie po obwodzie kwadratu…
20 min
0 %
43
Inne #42
Berek goni. Osoba złapana wykonuje…
5 min
0 %
35
Technika #43
Zawodnicy prowadzą piłkę w wyznaczonym…
6 min
0 %
64
Motoryka #44
Zawodnicy w kwadracie najpierw…
6 min
0 %
113
Motoryka #45
Rozgrzewka koordynacyjna na drabinkach…
15 min
0 %
121
Technika #46
Doskonalenie techniki podań wg…
8 min
0 %
99
Technika #47
Celem ćwiczenia jest poprawa siły…
20 min
0 %
97
Inne #48
Zawodnicy ustawieni jak na rysunku.…
10 min
0 %
86
Motoryka #49
Zawodnicy poruszają się jak na…
15 min
0 %
116
Taktyka #50
6 plus bramkarz broni dostępu…
30 min
0 %
84
Technika #51
Différentes variantes de circuit…
15 min
0 %
150
Technika #52
Zawodnicy ustawieni w trzech grupach,…
12 min
0 %
107
Taktyka #53
Celem gry jest doskonalenie taktyki,…
30 min
0 %
144
Taktyka #54
Gra zadaniowa w określonym obszarze…
24 min
0 %
123
Inne #55
Gra w piłkę ręczną w określonym…
5 min
0 %
86
Motoryka #56
10 startów
5 min
0 %
123
Motoryka #57
ćwiczenie na drabince koordynacyjnej…
20 min
0 %
123
Taktyka #58
Boisko 30x30 plus 4 małe bramki…
15 min
0 %
133
Taktyka #59
Atak rozpoczyna bramkarz podaniem…
30 min
0 %
112
Taktyka #60
2 zespoły grają ze sobą na małe…
20 min
0 %
174
Taktyka #61
Zadaniem zawodników jest wymiana…
20 min
0 %
543
Taktyka #62
Gra na utrzymanie się przy piłce…
20 min
0 %
160
Technika #63
Zawodnicy w wyznaczonym polu grają…
10 min
0 %
210
Technika #64
Zawodnicy wykonują miedzy sobą…
10 min
0 %
181
Technika #65
Zawodnicy ustawieni jak na grafice.…
10 min
0 %
241
Technika #66
Zawodnicy rozpoczynają ćwiczenie…
10 min
0 %
193
Technika #67
Przebieg: grupę dzielimy na kilka…
10 min
0 %
231
Technika #69
rzebieg: na sygnał trenera pierwsi…
10 min
0 %
196
Technika #70
Gra 3 × 3 na strefy. Dwie drużyny…
15 min
0 %
154
Technika #71
Zawodnik z boku zagrywa piłkę…
15 min
0 %
187
Technika #72
ćwiczenie rozpoczyna zawodnik…
15 min
0 %
180
Technika #73
Przebieg: zawodnicy ustawieni…
15 min
0 %
155
Technika #74
Przebieg: grupę dzielimy na dwie…
15 min
0 %
172
Inne #75
ćwiczenia wykonoujemy równocześnie…
5 min
0 %
162
Inne #76
Równoczesne prowadzenie piłki…
5 min
0 %
174
Inne #77
Równoczesne prowadzenie piłki…
5 min
0 %
140
Inne #78
Prowadzenie piłki i podanie do…
5 min
0 %
144
Inne #79
Zawodnicy wracając podają piłkę…
5 min
0 %
159
Technika #80
jak na rysunku
15 min
0 %
192
Motoryka #81
W dwóch grupach, zaczynamy od…
10 min
0 %
217
Technika #82
Sprzęt: piłka dla każdego, pachołki,…
10 min
0 %
293
Taktyka #83
Wyprowadzenie piłki przez boczną…
20 min
0 %
391
Inne #84
romb
25 min
0 %
386
Taktyka #85
Ustawiamy bramki na przeciw siebie,…
20 min
0 %
223
Motoryka #86
Level 1 Straight ahead - bieg…
18 min
0 %
328
Motoryka #87
Zawodnicy 1 i 5 pełnią rolę środkowych…
10 min
0 %
330
Motoryka #88
GRY NA UTRZYMANIE 4X4+4
24 min
0 %
290
Inne #89
ROZGRZEWKA Z PILKAMI
6 min
0 %
297
Inne #90
ROZGRZEWKA Z PIŁKAMI
6 min
0 %
319
Technika #91
Sprzęt: piłka dla każdego, pachołki,…
10 min
0 %
265
Technika #92
Zawodnicy ustawieni naprzeciwko…
20 min
0 %
238
Taktyka #93
A znajdujący się w kole środkowym…
15 min
0 %
305
Technika #94
Przykładowe łączenie ćwiczeń:…
15 min
0 %
245
Technika #95
Ćwiczący ustawieni są w dwóch…
15 min
0 %
252
Technika #96
Ćwiczenie wykonujemy z podziałem…
15 min
0 %
311
Technika #97
W polu 20 x 15 metrów ustawiamy…
15 min
0 %
292
Technika #98
W polu 20 x 15 metrów ustawiamy…
15 min
0 %
247
Technika #99
Zawodnicy podzieleni na dwie grupy…
15 min
0 %
228
Motoryka #100
Wersja A Zawodnicy wykonują określone…
15 min
0 %
307
Motoryka #101
- grupa A; prowadzenie piłki slalomem…
15 min
0 %
246
Motoryka #102
Ćwiczenie rozpoczyna pierwszy…
4 min
0 %
222
Motoryka #103
pie wyznaczamy dwóch środkowych…
5 min
0 %
256
Motoryka #104
Dodatkowo za przyborami ustawiony…
10 min
0 %
230
Motoryka #105
Przeprowadzamy ją w dwóch grupach…
15 min
0 %
228
Motoryka #106
Przykładowe kombinacje ćwiczeń…
10 min
0 %
273
Inne #107
Rozgrzewka wykonywana jest w parach.…
10 min
0 %
226
Inne #108
BASEN - ODNOWA BIOLOGICZNA
60 min
0 %
219
Technika #109
Przebieg ćwiczenia: - piłkę posiada…
10 min
0 %
245
Technika #110
Piłkę posiada zawodnik A ustawiony…
10 min
0 %
236
Technika #111
Piłkę posiada dwóch zawodników…
10 min
0 %
198
Technika #112
Ustawienie zawodników w trójkącie…
10 min
0 %
220
Technika #113
Ćwiczenia wykonywane są w parach…
10 min
0 %
236
Technika #114
Na określony sygnał trenera wykonują…
10 min
0 %
178
Technika #115
Ćwiczenie wykonywane jest w parach…
10 min
0 %
195
Technika #116
Ćwiczenie wykonywane jest w grupach…
10 min
0 %
184
Technika #117
Ćwiczenie wykonywane jest w grupach…
15 min
0 %
177
Taktyka #118
awodnicy ustawieni są jak na schemacie.…
10 min
0 %
231
Taktyka #119
Ćwiczenie rozpoczyna obrońca /zawodnik…
10 min
0 %
189
Taktyka #120
Ćwiczenie wykonywane jest w polu…
10 min
0 %
208
Taktyka #121
Ćwiczenie wykonywane jest w polu…
10 min
0 %
193
Taktyka #122
kategorii obrony indywidualnej…
10 min
0 %
189
Taktyka #123
Ćwiczenie obrony indywidualnej…
10 min
0 %
1012
Taktyka #124
Rozstawienie zawodników jak na…
10 min
0 %
225
Taktyka #125
a bokach kwadratu o wymiarach…
10 min
0 %
183
Taktyka #126
Zawodnicy ustawieni są parami…
10 min
0 %
203
Taktyka #127
Zawodnicy ustawieni są parami…
10 min
0 %
191
Taktyka #128
Zawodnicy ustawieni są parami…
10 min
0 %
191
Taktyka #129
Przebieg ćwiczenia: Zawodnicy…
5 min
0 %
195
Taktyka #130
obiegnięciem prawej chorągiewki…
10 min
0 %
185
Taktyka #131
Prezentowane ćwiczenia wykowywane…
10 min
0 %
175
Taktyka #132
kryjącego przeciwnika. Ćwiczenie…
10 min
0 %
181
Technika #133
Trzech ćwiczących z piłkami ustawionych…
5 min
0 %
180
Technika #134
Przy jednym z wierzchołków trójkąta…
5 min
0 %
185
Technika #135
łównym założeniem ćwiczenia jest…
2 min
0 %
176
Technika #136
Ćwiczenie wykonywane jest przez…
2 min
0 %
193
Taktyka #137
Głównym założeniem ćwiczenia jest…
15 min
0 %
186
Taktyka #138
Ćwiczenie wykonywane jest w polu…
10 min
0 %
189
Taktyka #139
Ćwiczenie wykonywane jest w dwóch…
15 min
0 %
181
Technika #140
Stacja 1 Przeskoki w bok z odbicia…
40 min
0 %
203
Technika #141
Stacja 1 Zawodnik A wykonuje bieg…
40 min
0 %
197
Taktyka #142
Na przedstawionym powyżej schemacie…
15 min
0 %
166
Taktyka #143
Przebieg ćwiczenia: Ćwiczenie…
15 min
0 %
145
Taktyka #144
Przebieg ćwiczenia: Ćwiczenie…
15 min
0 %
149
Taktyka #145
Przebieg ćwiczenia: Ćwiczenie…
15 min
0 %
141
Taktyka #146
Założenie i przebieg ćwiczenia…
15 min
0 %
167
Taktyka #147
Zawodnicy posiadający piłki podzieleni…
10 min
0 %
175
Inne #148
Głównym założeniem ćwiczenia jest…
15 min
0 %
189
Inne #149
Ćwiczenie przeznaczone jest do…
14 min
0 %
159
Technika #150
Ćwiczenie wykonywane jest przez…
10 min
0 %
164
Inne #151
Grę rozpoczyna obrońca z pola…
15 min
0 %
164
Inne #152
Zadaniem zawodnika z piłką jest…
15 min
0 %
158
Inne #153
Dzieci grają 1 na 1, jednak oddać…
14 min
0 %
162
Inne #154
Tak naprawdę dzieci grają tutaj…
15 min
0 %
179
Inne #155
Przebieg: Zawodnicy podzieleni…
15 min
0 %
179
Inne #156
PRZEBIEG Zawodnicy grają 4 x 4.…
15 min
0 %
177
Inne #157
1 i 1′ – Trener uderza piłkę na…
15 min
0 %
612
Inne #158
Cel: doskonalenie ataku indywidualnego…
15 min
0 %
152
Motoryka #159
Pole o wymiarach 15x15m Zawodnicy…
9 min
0 %
216
Taktyka #160
Gra na cztery małe bramki 4 na…
16 min
0 %
205
Motoryka #161
Ćw. wg schematu
20 min
0 %
246
Motoryka #162
Forma strumieniowa. Najpierw ćw…
15 min
0 %
190
Motoryka #163
Ćw. wg schematu
5 min
0 %
235
Motoryka #164
Ćwiczenia koordynacyjne w formie…
10 min
0 %
189
Motoryka #165
Zawodnicy ustawieni na przeciwko…
10 min
0 %
204
Motoryka #166
Ćw. wg schematu
15 min
0 %
211
Motoryka #167
Rozgrzewka ogólnorozwojowa bez…
15 min
0 %
176
Motoryka #168
Skok przez 2 płotki, następnie…
0 min
0 %
174
Motoryka #169
Na polu zabawy rozstawiamy pachołki…
10 min
0 %
194
Motoryka #170
Rozgrzewka Koordynacyjna wg schematu.
15 min
0 %
914
Motoryka #171
Dzieci robią różne ćwiczenia na…
5 min
0 %
169
Motoryka #172
Ćwiczenie sprawności ogólnej przy…
20 min
0 %
187
Motoryka #173
Zawodnicy ustawieni jak na rysunku.…
15 min
0 %
161
Technika #174
Ćwiczenie można stosować w ruchu…
10 min
0 %
217
Taktyka #175
Zadaniem czwórki zawodników jest…
10 min
0 %
171
Technika #176
Zacznij z 6-8 zawodnikami na placu…
10 min
0 %
218
Technika #177
Kolejność podań . 2-1 i 2 zagrywa…
10 min
0 %
228
Technika #178
1 zagrywa piłke do2 i biegnie…
10 min
0 %
199
Technika #179
Przyjecie prawa, podanie Lewa.Potem…
10 min
0 %
196
Technika #180
jak w obrazku
10 min
0 %
211
Technika #181
1 - prowadzenie piłki 2-zmiana…
10 min
0 %
228
Technika #182
zewnętrzna piłke prowadzimy ,…
10 min
0 %
214
Technika #183
zewnętrzna piłke prowadzimy ,…
15 min
0 %
183
Technika #184
Prowadzimy zewnętrzną cześcią…
10 min
0 %
184
Technika #185
Tak jak poprzedni tylko na dwie…
10 min
0 %
187
Technika #186
prowadzenie piłki zewnętrzną częscią…
5 min
0 %
184
Technika #187
Zawodnik z piłką po przez obserwację…
15 min
0 %
179
Motoryka #188
Dwa zespoły podzielone na dwójki…
10 min
0 %
190
Technika #189
Dwa zespoły podzielone na dwójki.…
10 min
0 %
165
Motoryka #190
Ćwiczący ustawieni w rzędach.…
10 min
0 %
151
Technika #191
W ograniczonym polu gry, którego…
10 min
0 %
168
Technika #192
jak w obrazku
10 min
0 %
213
Technika #193
jak na obrazku
15 min
0 %
214
Technika #194
w grafice
10 min
0 %
173
Technika #195
według schematu
10 min
0 %
192
Technika #196
Wersja 1 – prowadzenie piłki z…
20 min
0 %
175
Technika #197
wiczacy A po prowadzeniu, podaje…
15 min
0 %
202
Technika #198
Jak na rysunku w odległosci 15-20…
15 min
0 %
186
Technika #199
Cwiczacy A podaje do B (1). Zawodnik…
10 min
0 %
180
Technika #200
według schematu
15 min
0 %
167
Technika #201
jak na obrazku
15 min
0 %
162
Technika #202
.
10 min
0 %
168
Technika #203
.
15 min
0 %
164
Technika #204
na zdjeciu
15 min
0 %
166
Technika #205
jak w opisie
15 min
0 %
174
Technika #206
podania według schematu
10 min
0 %
151
Technika #207
jak na schemacie
15 min
0 %
167
Technika #208
Ustaw nieduże kwadraty z talerzyków…
10 min
0 %
193
Technika #209
Wyznacz kwadratowe lub okrągłe…
15 min
0 %
183
Technika #210
Ustawienie dzieci przedstawia…
15 min
0 %
172
Technika #211
Ustaw pole dowolnej wielkości,…
15 min
0 %
178
Technika #212
Dobierz dzieci parami, najlepiej…
15 min
0 %
174
Technika #213
Wyznacz odpowiednie pole do ilości…
15 min
0 %
177
Technika #214
Dobierz dzieci parami (najlepiej…
15 min
0 %
176
Taktyka #215
Zorganizuj pachołki i ustaw z…
15 min
0 %
180
Technika #216
Pole zabawy przedziel na dwie…
15 min
0 %
173
Technika #217
Na sygnał trenera wszystkie dzieci…
15 min
0 %
198
Inne #218
Wyznaczamy pole gry o wymiarach…
15 min
0 %
163
Inne #219
Wyznaczamy pole gry o wymiarach…
20 min
0 %
167
Inne #220
Wyznaczamy pole gry jak wyżej,…
20 min
0 %
161
Inne #221
Wyznaczamy pole gry o wymiarach…
15 min
0 %
168
Inne #222
Gra 3 na 1 na 4 bramki z 2 bramkarzami…
15 min
0 %
165
Inne #223
Gra 3 na 1 na 4 bramki z 2 bramkarzami…
15 min
0 %
187
Technika #224
Przygotowanie: Na środku ustawiamy…
15 min
0 %
174
Technika #225
Przygotowanie: 10 metrów przed…
15 min
0 %
163
Technika #226
Przygotowanie: Ok. 8 metrów przed…
15 min
0 %
174
Technika #227
3 pary graczy ćwiczą razem. 2…
15 min
0 %
168
Technika #228
Dwie 3-osobowe grupy, na każdą…
15 min
0 %
172
Technika #229
Po 4 graczy na wyznaczonym polu…
15 min
0 %
175
Technika #230
Wyznaczamy pole o wymiarach 30…
15 min
0 %
164
Technika #231
Na polu gry ustawiamy kilka bramek…
15 min
0 %
145
Technika #232
Dzieci ustawione w dwuszeregu:…
15 min
0 %
137
Technika #233
Wyznaczamy 3 pola, na dwóch zewnętrznych…
15 min
0 %
151
Technika #234
Na polu gry o powierzchni 10 x…
15 min
0 %
160
Technika #235
Trener (lub jedno z dzieci) prowadzi…
10 min
0 %
178
Technika #236
Trener i jedno z dzieci (lepiej…
15 min
0 %
154
Technika #237
Przygotowanie ćwiczenia jak na…
10 min
0 %
152
Technika #239
Przed bramką z bramkarzem ustawiamy…
15 min
0 %
161
Technika #240
Na wyznaczonym boisku ustawiamy…
15 min
0 %
167
Technika #241
Wyznaczamy pole gry, ustawiamy…
15 min
0 %
167
Technika #242
Wyznaczamy obok siebie 2 pola…
15 min
0 %
161
Technika #243
Przygotowanie: W odległości 10…
15 min
0 %
173
Motoryka #244
Plastron i piłka Na każdą parę…
15 min
0 %
181
Motoryka #245
Rzut plastronem na odległość Dzieci…
15 min
0 %
153
Technika #246
Rycerze i zły czarnoksiężnik Dzieci…
10 min
0 %
155
Technika #247
gimnastyczną podziel na połowy.…
20 min
0 %
160
Technika #248
środku każdej połówki sali gimnastycznej…
20 min
0 %
175
Motoryka #249
Organizacja : Na każdej połowie…
15 min
0 %
163
Taktyka #250
W każdej połowie sali na liniach…
20 min
0 %
176
Technika #251
Na obu połowach sali gimnastycznej…
10 min
0 %
155
Technika #252
Rozstawienie przyborów i podział…
5 min
0 %
159
Technika #253
Na obu połowach sali gimnastycznej…
15 min
0 %
161
Technika #254
Dzieci dowolnie prowadzą piłkę…
15 min
0 %
161
Technika #255
W sali gimnastycznej wyznacz dwa…
15 min
0 %
160
Technika #256
Ławki gimnastyczne przewróć na…
10 min
0 %
150
Technika #257
Uczniów podziel na 4 zespoły 6-osobowe…
10 min
0 %
158
Technika #258
Ławki gimnastyczne ustaw na bokach…
30 min
0 %
165
Technika #259
W odległości ok. 5 m od ławek…
15 min
0 %
170
Taktyka #260
 Zadania na ławeczce gimnastycznej:…
10 min
0 %
152
Technika #261
4 ławki gimnastyczne ustaw na…
10 min
0 %
143
Technika #262
Salę podziel na 3 boiska. Na każdym…
10 min
0 %
153
Technika #263
Wszystkie pary poruszają się dowolnie…
10 min
0 %
150
Technika #264
Ustaw 6 części skrzyni (wyspy)…
10 min
0 %
145
Taktyka #265
Ustaw 6 części skrzyni (wyspy)…
10 min
0 %
161
Technika #266
2 uczniów, każdego z piłką, ustaw…
10 min
0 %
158
Technika #267
Na ograniczonym polu gry oznacz…
10 min
0 %
145
Taktyka #268
Podziel uczniów na 6 zespołów…
10 min
0 %
159
Technika #269
Ustaw 6 części skrzyni j w dowolnych…
8 min
0 %
137
Technika #270
Uczniów podziel na 4 zespoły po…
10 min
0 %
170
Technika #271
Na każdej połowie sali ustaw 11…
10 min
0 %
155
Technika #272
Organizacja : Salę podziel na…
10 min
0 %
150
Technika #273
Pachołki ustaw dowolnie na całej…
10 min
0 %
147
Inne #274
Na liniach końcowych ustaw bramki…
15 min
0 %
161
Technika #275
3 zespoły na każdej połowie nazwij…
15 min
0 %
153
Technika #276
Uczniowie podzieleni na 6 zespołów…
15 min
0 %
161
Technika #277
Wyznacz 2 grupy po 12 uczniów.…
15 min
0 %
155
Technika #278
Zespół czerwonych pełni rolę strażników,…
15 min
0 %
153
Technika #279
Ćwiczenie techniki strzału prostym…
15 min
0 %
192
Technika #280
Zawodnicy podzieleni na dwie grupy.…
10 min
0 %
185
Technika #281
Zawodnicy podzieleni na grupy.…
15 min
0 %
176
Inne #282
Na każdym boisku ustaw 6 bramek…
25 min
0 %
171
Motoryka #283
Uczniów podziel na 12 par tak…
10 min
0 %
173
Inne #284
Na każdym boisku ustaw 6 bramek…
25 min
0 %
151
Technika #285
ustaw 4 otwarte bramki do przeprowadzenia…
15 min
0 %
178
Technika #286
Wyznacz 2 sektory, pomiędzy którymi…
15 min
0 %
163
Technika #287
24 pachołki rozstaw w rozsypce…
5 min
0 %
167
Motoryka #288
Uczniowie biegają swobodnie po…
10 min
0 %
195
Technika #289
Uczniów podziel na 8 grup po 3…
10 min
0 %
158
Technika #290
Na obu liniach końcowych każdego…
15 min
0 %
160
Technika #291
Uczniowie są pilotami swoich rakiet…
7 min
0 %
168
Motoryka #292
Bieg tlenowy o stałej intensywności
40 min
0 %
189
Technika #293
Jak na rysunku. Uderzenie piłki…
20 min
0 %
301
Technika #294
Strzał po podaniu w parach. Zawodnicy…
10 min
0 %
415
Technika #295
Zawodnicy ustawieni jak na rysunku.…
15 min
0 %
500
Motoryka #296
Zawodnicy ustawieni jak na rysunku.…
15 min
0 %
494
Taktyka #297
Podział na dwa zespoły w grze…
16 min
0 %
549
Technika #298
Ćwiczenie wg schematu
8 min
0 %
605
Technika #299
Schemat jak na rysunku. Niebiescy…
20 min
0 %
624
Taktyka #300
W polu gry gra 4v4 plus 2 zawodników…
20 min
0 %
743
Technika #301
3 ćwiczących A,B,C. 2 pachołki.…
15 min
0 %
574
Technika #302
Zawodnicy podzieleni na grupy.…
15 min
0 %
580
Technika #303
Zawodnicy podzieleni na dwie grupy.…
10 min
0 %
613
Motoryka #304
Celem złodzieja jest przebiec…
10 min
0 %
635
Taktyka #305
W 1 strefie rozgrywany jest pojedynek…
15 min
0 %
975
Taktyka #306
Zawodnicy rozgrywają akcję w 1…
15 min
0 %
586
Motoryka #307
Siła - Trening funkcjonalny bez…
10 min
0 %
562
Taktyka #308
Gra na zmniejszonym polu - z zadaniami…
20 min
0 %
637
Taktyka #309
Bramkarz zagrywa piłkę do bocznej…
20 min
0 %
681
Inne #310
Czas pracy : 2 x 8 minut. 1. KOORDYNACJA…
16 min
0 %
1238
Technika #311
Kontrola piłki w biegu jak również…
15 min
0 %
606
Technika #312
Ćwiczenie 5 Ustawienie: Jak na…
10 min
0 %
636
Technika #313
Ćwiczenie 4 Ustawienie: Ćwiczący…
10 min
0 %
573
Technika #314
Ćwiczenie 3 Ustawienie: Jak na…
8 min
0 %
619
Technika #315
Ćwiczenie 2 Ustawienie: Jak na…
10 min
0 %
571
Technika #316
Ćwiczenie 1 Ustawienie: W rozsypce…
8 min
0 %
551
Taktyka #317
Bramkarz podaje piłkę do srodkowego…
20 min
0 %
794
Technika #318
każdy zawodnik w polu wykonuje…
15 min
0 %
465
Taktyka #319
Ustawienie jak na rysunku. Schemat…
20 min
0 %
572
Taktyka #320
1. Obrońca prowadzi piłkę, przed…
30 min
0 %
559
Taktyka #321
Ustawienie jak na rysunku. Rozegranie…
20 min
0 %
579
Taktyka #322
Gra 4x2 lub 6x3 w bocznych strefach.…
10 min
0 %
1290
Taktyka #323
Trening techniczno – taktycznyFaza…
50 min
0 %
683
Inne #324
Gra 4x4 z 4 zewnętrznymi zawodnikami…
20 min
0 %
653
Inne #325
Ćw. zaczynamy od podania skośnego…
10 min
0 %
658
Inne #326
Schemat podań jak na rysunku zakończony…
15 min
0 %
682
Inne #327
STACJA I -każda stacja 5 ' pracy…
30 min
0 %
569
Motoryka #328
Prowadzenie piłki w określonym…
12 min
0 %
607
Inne #329
Rozegranie piłki w grupach w formie…
16 min
0 %
1471
Taktyka #330
Ustawienie grzybków i zawodników…
20 min
0 %
528
Motoryka #331
Zawodnicy w dwójkach i jedną piłką.…
10 min
0 %
637
Technika #332
Ćwiczący ustawieni w dwóch rzędach…
10 min
0 %
647
Taktyka #333
Zadaniem czwórki zawodników jest…
10 min
0 %
490
Inne #334
Zawodnicy ustawieni przy pachołkach…
10 min
0 %
513
Technika #335
Gra polega na obronie dostępu…
20 min
0 %
538
Technika #336
Schemat podań i przyjęć wg…
10 min
0 %
505
Motoryka #337
Tor koordynacyjno-tlenowyZawodnicy…
20 min
0 %
1581
Motoryka #338
Ustawienie: zawodnicy ustawieni…
15 min
0 %
501
Motoryka #339
Ćwiczenie sprawności ogólnej przy…
20 min
0 %
435
Motoryka #340
Ustawienie i przebieg ćwiczenia…
12 min
0 %
517
Motoryka #341
Kształtowanie szybkości i czasu…
25 min
0 %
467
Technika #342
Ustawienie i przebieg ćwiczenia…
14 min
0 %
453
Technika #343
Ustawienie jak na grafice. Plac…
15 min
0 %
495
Motoryka #344
Zawodnicy ustawieni jak na rysunku.…
30 min
0 %
415
Technika #345
открывание перед приемом мяча,…
20 min
0 %
428
Motoryka #346
Podział na dwie grupy. Zaczynamy…
30 min
0 %
441
Technika #347
Ustawienie jak na grafice, w parach…
15 min
0 %
414
Technika #348
Zespół podzielony na dwie grupy.…
20 min
0 %
419
Technika #349
Zespół podzielony na 3 drużyny…
18 min
0 %
433
Inne #350
Z pachołów wyznaczamy cztery pola…
10 min
0 %
479
Technika #351
Zespół podzielony na 3 drużyny…
18 min
0 %
944
Technika #352
Zespół podzielony na dwie grupy.…
20 min
0 %
370
Motoryka #353
Podział na dwie grupy. Zaczynamy…
30 min
0 %
464
Technika #354
Ustawienie jak na grafice. Plac…
15 min
0 %
583
Technika #355
Ustawienie jak na grafice. Plac…
15 min
0 %
587
Taktyka #356
Zagranie od zawodnika A(boczny…
10 min
0 %
764
Taktyka #357
Wznowienie bramkarza ręka do zawodnika…
10 min
0 %
727
Motoryka #358
Ustawienie i przebieg ćwiczenia…
12 min
0 %
1073
Taktyka #359
Gra na ograniczonej przestrzeni…
15 min
0 %
1123
Technika #360
Ustawienie i przebieg ćwiczenia…
14 min
0 %
517
Motoryka #361
Ustawienie jak na rysunku. Prowadzenie…
12 min
0 %
505
Technika #362
Ustawienie jak na grafice, w parach…
15 min
0 %
1185
Technika #363
Ćwiczenie techniki strzału prostym…
15 min
0 %
1236
Taktyka #364
Schemat podań zakończony strzałem…
20 min
0 %
604
Motoryka #365
3
Пасс на третьего
7 min
0 %
621
Technika #366
Gra w "Kwadrata" - gra techniczna…
15 min
0 %
640
Taktyka #367
"Gra na 3go", rozegranie piłki…
30 min
0 %
597
Motoryka #368
Akcent wytrzymałości tlenowej…
20 min
0 %
1419
Motoryka #369
Zawodnicy ustawieni jak na rysunku.…
30 min
0 %
471
Taktyka #371
Organizacja ćwiczenia: Zawodnicy…
18 min
0 %
1284
Technika #372
открывание перед приемом мяча,…
20 min
0 %
1350
Technika #373
Schemat strzelecki wg rysunku.
20 min
0 %
623
Taktyka #374
Zadaniowa gra na utrzymanie 5x5+2NOrganizacja…
20 min
0 %
1241
Taktyka #375
Organizacja ćwiczenia: W centrum…
20 min
0 %
611
Taktyka #376
Zawodnicy podzieleni na dwie grupy,…
10 min
0 %
1245
Taktyka #377
Organizacja i przebieg ćwiczenia…
20 min
0 %
597
Technika #378
Schemat podań i przyjęć wg…
10 min
0 %
721
Taktyka #379
doskonalenie uderzeń rzutów wolnych…
10 min
0 %
583
Taktyka #380
Gra na utrzymanie. Zadaniem zawodników…
10 min
0 %
1308
Taktyka #381
Gra pozycyjna 6x4 doskonaląca…
20 min
0 %
628
Taktyka #382
Organizacja ćwiczenia: Pole jak…
20 min
0 %
1087
Motoryka #383
Kształtowanie szybkości i czasu…
25 min
0 %
786
Taktyka #384
Zepsol podzielony na 5 grup. zawodnik…
20 min
0 %
666
Taktyka #385
Zepsol podzielony na 5 grup. zawodnik…
20 min
0 %
623
Inne #386
Rozegranie piłki w czwórce ze…
30 min
0 %
668
Taktyka #387
Przebieg ćwiczenia:   1.    A…
20 min
0 %
729
Taktyka #388
Przebieg ćwiczenia: 1.    A wykonuje…
20 min
0 %
1486
Inne #389
Rozpisalem kilka warjantów rzutów…
20 min
0 %
701
Technika #390
Koordynacja ruchowa w ćwiczeniu…
30 min
0 %
658
Motoryka #391
Ćwiczenie sprawności ogólnej przy…
20 min
0 %
1360
Motoryka #392
Drużyna w ataku przed zdobyciem…
20 min
0 %
1270
Technika #393
Prowadzenie piłki w kierunku manekina,…
10 min
0 %
794
Technika #394
Ćwiczenie w formie rywalizacjiPodania…
12 min
0 %
677
Technika #395
Ćwiczenie w formie kompleksowej…
15 min
0 %
698
Taktyka #396
Zawodnicy podzeleni na dwie grupy…
20 min
0 %
1236
Taktyka #397
Schemat rozegrania piłki na skrzydle,…
30 min
0 %
745
Taktyka #398
Zawodnicy podzeleni na 3-4 grupy…
20 min
0 %
558
Taktyka #399
Schemat strzelecki wg rysunku…
30 min
0 %
613
Taktyka #400
Organizacja: Dwa zespoły 7 osobowe…
25 min
0 %
570
Technika #401
Schemat podań wg rysunku. Ćwiczenie…
12 min
0 %
701
Motoryka #402
Doskonalenie rozegrania w bocznej…
15 min
0 %
597
Taktyka #403
DDD
EGZMIN
12 min
0 %
570
Motoryka #404
Ćwiczący wykonują 12 obiegów.…
30 min
0 %
603
Motoryka #405
Stacja 1. Grupa zawodników wykonuje…
25 min
0 %
686
Motoryka #406
Wytrzymałość - tlenowa - średnie…
20 min
0 %
546
Taktyka #407
Wyprowadzenie pass do środkowego,…
25 min
0 %
701
Taktyka #408
Zawodnicy grają w przewadze 3x1,…
10 min
0 %
453
Taktyka #409
Organizacja:Połowa boiska podzielona…
20 min
0 %
580
Technika #410
Schemat strzelecki wg rysunku.…
20 min
0 %
628
Motoryka #411
Rywalizacja 2 grup. Sprint do…
20 min
0 %
689
Inne #412
STACJA I -każda stacja 5 ' pracy…
30 min
0 %
667
Taktyka #413
Gra 5v5 w środkowej strefie boiska.…
25 min
0 %
644
Technika #414
Zawodnicy z piłkami są "złodziejami",…
8 min
0 %
635
Technika #415
OPIS: zawodnicy podzieleni są…
20 min
0 %
605
Motoryka #416
test
7 min
0 %
565
Technika #417
OPIS: zawodnicy wykonują ćwiczenia…
15 min
0 %
597
Motoryka #418
3x10 minut (2x przerwa po około…
40 min
0 %
620
Taktyka #419
Ustawienie i przebieg ćwiczenia…
20 min
0 %
590
Taktyka #420
Bramkarz + 4 zawodników broniących…
20 min
0 %
641
Inne #421
gra po trójkącie
20 min
0 %
642
Taktyka #422
Rozegranie piłki w systemie 4-2-3-1
20 min
0 %
481
Taktyka #423
W trzech polach toczy się gra…
8 min
0 %
637
Inne #424