Graphics
Gra z ograniczeniem czasu i miejsca
Exercise - Gra z ograniczeniem czasu i miejsca

Zawodnicy ustawieni tak jak wskazane na załączonej grafice. Zawodnicy ustawieni na zewnątrz kwadratu o wymiarach 2 × 2 m: 2 w żółtych oznacznikach i 2 bez oznaczników operują 2 piłkami, podając je do ćwiczącego w środku i między sobą, ale wyłącznie do piłkarza ustawionego bezpośrednio obok – nie zostaje jednak narzucony konkretny kierunek prowadzenia działania i może być on wielokrotnie zmieniany w toku ćwiczenia. Mają dążyć do zminimalizowania liczby kontaktów z piłką, czemu musi towarzyszyć odpowiednia obserwacja pozostałych ćwiczących i komunikacja. Piłki nie powinny się zatrzymywać. Zawodnik ze środka operuje wyłącznie podaniami bez przyjęcia (lub na 2 kontakty) – futbolówkę może kierować tylko do kolegów w żółtych oznacznikach. Pojedyncze powtórzenie trwa 1 min, po której następuje zmiana ćwiczącego w środku na jednego obwodowych. Poza wskazanymi już elementami, zwracamy uwagę na pracę zawodnika
w środku: przyjmowanie pozycji otwartej, obserwowanie wszystkich ćwiczących, praca na ugiętych nogach
i z pochyloną sylwetką, siłę i dokładność wykonywanych podań.

Parameters of the exercise
Discipline of sport: Football
Category: No category
Age category: All
Time of exercise: 20 minutes
Number of repeats: 1 times
Break time: 0 seconds
Intensity range: 0 - 100 %
Tags: Perception Purpose games Passes and ball receptions Posiadanie piłki
Equipment: ND
Partner
baner