Graphics
Testy sprawności fizycznej i piłkarskiej
Exercise - Testy sprawności fizycznej i piłkarskiej
Bieg bez piłki /szybkość; zwinność/ Sposób oceny: czas (stoper) Zawodnik ma za zadanie przebiec jak najszybciej z linii STARTU dookoła tyczek A, B, C i D do linii METY. Zawodnik startuje na komendę „GOTÓW – START.” Czas jest zatrzymywany w momencie, gdy kandydat przekroczy linię mety. Próbę zawodnik wykonuje 1 raz. Ewentualne powtórzenie może nastąpić jedynie wtedy, gdy kandydat nie ukończył próby w prawidłowy sposób tj.: np. upadł, poślizgnął się.

Koordynacji ruchowej – żonglerka nogą /technika; koordynacja/ Sposób oceny: liczba odbić w czasie 30 sek. (stoper). W polu 5 m x 5 m zawodnik rozpoczyna próbę podnosząc piłkę nogą z ziemi i zaczyna żonglerkę (w tym czasie włączany jest stoper). Próba trwa 30 sekund i liczona jest liczba cyklów podbić piłki (cykl w tej próbie oznacza jedno odbicie nogą lewą lub prawą). Ocenie podlega liczba odbić piłki w cyklach w czasie 30 sekund. Próbę wykonuje się dwa razy. Odnotowuje się lepszy wynik. Dla kat. „Żak” - zawodnicy opuszczają piłkę z ręki, piłką może mieć kontakt z podłożem.

Zwroty z piłką /technika/ Sposób oceny: czas (stoper) Zawodnik ma za zadanie wykonać jak najszybciej 6 zwrotów z piłką liniami A i B (długość 5 m) oddalonymi od siebie o 5 m. Pomiar czasu rozpoczyna się wraz z poruszeniem piłki leżącej na linii przez badanego zawodnika. Zawodnik musi poprowadzić piłkę od linii A do linii B, a następnie (gdy pika przekroczy całym obwodem linię B) wykonać zwrot i poprowadzić piłkę z powrotem do linii A. Zawodnik kończy próbę przekraczając linię A i zatrzymując piłkę stopą. Próbę wykonuje się 1 raz. W przypadku błędu zawodnika – próbę należy powtórzyć. Drugie błędne wykonanie oznacza dyskwalifikację zawodnika

Drybling /technika; zwinność; koordynacja/ Sposób oceny: czas (stoper) Zawodnik stoi z nogą na piłce na linii STARTU i ma za zadanie wykonać drybling po określonym torze. Odmierzanie czasu rozpoczynamy w momencie, gdy kandydat przekroczy linię startu. Zawodnik ma po kolei obiegać z piłką tyczki A, B, C i D, a następnie przebiec linię METY. W przypadku, gdy badany nie ukończył próby w prawidłowy sposób (poślizgnął się, przewrócił, obiegł lub dotknął któregoś z pachołków – próbę musi powtórzyć. Drugie błędne wykonanie oznacza dyskwalifikację zawodnika.

Parameters of the exercise
Discipline of sport: Football
Category: No category
Age category: All
Time of exercise: 50 minutes
Liczba powtórzeń: 1 times
Przerwa: 0 seconds
Intensity range: 0 - 100 %
Tags: ND
Equipment: ND
Partner