Graphics
Ćwiczenie 12
Exercise - Ćwiczenie 12

Ustawienie jak na rysunku. Trener ze str. V lub VI dorzuca piłki do str.
III: pierwszą dokładnie, którą R ze str. III wystawia w I tempie do A,
drugą mniej dokładnie – w okolice 3 m – R po przemieszczeniu
wystawia piłkę „super” do str. IV albo „wysoką” do str. I. Przy
pierwszej piłce A wyskokiem nieco wyprzedza wystawę, przy piłce
drugiej A reaguje rozbiegiem na opadanie piłki w najwyższym
punkcie. Każdy atak spotyka się z reakcją blokujących:
pojedynczego bloku w str. III i bloku podwójnego w str. II i IV.
Zawodnik Ś skacze do bloku razem z A. Zawodnicy skrajni ustawiają
blok „na piłkę”, oceniając szerokość wystawy i miejsce
wykonywanego ataku. Zawodnik Ś przemieszcza się w określony
sposób – krokiem dostawnym lub/i skrzyżnym, kończąc dojście
oporowaniem nogi zewnętrznej i wyskokiem przodem do siatki w
bezpośredniej bliskości skrzydłowego. Wszyscy blokujący powinni
obserwować jak najdłużej A pod kątem sposobu i kierunku
wykonania ataku. Z blokiem współpracują zawodnicy obrony,
ustawiając się obok „cienia” bloku i bronią ataki, które nie zostaną
zablokowane. Zmiany w trójkach ćwiczących atak, blok i obronę po
10 dorzutach/atakach oraz między formacjami.

Parameters of the exercise
Discipline of sport: Voleyball
Category: No category
Age category: All
Time of exercise: 10 minutes
Number of repeats: 1 times
Break time: 0 seconds
Intensity range: -
Tags: ND
Equipment: ND
Partner
baner