Sport

Football
Intens.

60 - 80 %
Time of exercise

12 min
Popul.

26
Sport

Football
Intens.

60 - 100 %
Time of exercise

30 min
Popul.

19
Sport

Football
Intens.

60 - 80 %
Time of exercise

20 min
Popul.

18
Sport

Football
Intens.

40 - 70 %
Time of exercise

20 min
Popul.

20
Sport

Football
Intens.

40 - 70 %
Time of exercise

15 min
Popul.

18
Sport

Football
Intens.

20 - 40 %
Time of exercise

10 min
Popul.

17
Sport

Football
Intens.

60 - 90 %
Time of exercise

20 min
Popul.

23
Sport

Football
Intens.

30 - 70 %
Time of exercise

5 min
Popul.

28
Rotacja 6<>8<>10, forma ścisła
Forma ścisła - techniczno/taktyczne
Sport

Football
Intens.

30 - 50 %
Time of exercise

15 min
Popul.

32
Sport

Football
Intens.

0 - 100 %
Time of exercise

16 min
Popul.

40
Sport

Football
Intens.

60 - 100 %
Time of exercise

15 min
Popul.

60
Sport

Football
Intens.

15 - 60 %
Time of exercise

15 min
Popul.

89
Sport

Football
Intens.

0 - 75 %
Time of exercise

20 min
Popul.

74
Sport

Football
Intens.

0 - 70 %
Time of exercise

20 min
Popul.

63
Sport

Football
Intens.

0 - 70 %
Time of exercise

15 min
Popul.

52
Gra zadaniowa 6v6+2Nzew. na 2...
Technika > Podanie - naprzemienne krótki...
Sport

Football
Intens.

0 - 80 %
Time of exercise

25 min
Popul.

57
Sport

Football
Intens.

60 - 100 %
Time of exercise

10 min
Popul.

65
Sport

Football
Intens.

70 - 100 %
Time of exercise

25 min
Popul.

50
Sport

Football
Intens.

0 - 100 %
Time of exercise

5 min
Popul.

51
Sport

Football
Intens.

50 - 100 %
Time of exercise

5 min
Popul.

45
Sport

Football
Intens.

50 - 70 %
Time of exercise

10 min
Popul.

60
Sport

Football
Intens.

60 - 80 %
Time of exercise

15 min
Popul.

67
Sport

Football
Intens.

60 - 90 %
Time of exercise

10 min
Popul.

91
Sport

Football
Intens.

65 - 85 %
Time of exercise

15 min
Popul.

68
Sport

Football
Intens.

60 - 80 %
Time of exercise

10 min
Popul.

71
Sport

Football
Intens.

55 - 75 %
Time of exercise

12 min
Popul.

86
Sport

Football
Intens.

55 - 100 %
Time of exercise

10 min
Popul.

72
Sport

Football
Intens.

50 - 100 %
Time of exercise

20 min
Popul.

117
Sport

Football
Intens.

45 - 85 %
Time of exercise

15 min
Popul.

107
Podania w formie ścisłej z ryw...
Technika > Podania i przyjęcia piłki
Sport

Football
Intens.

30 - 50 %
Time of exercise

8 min
Popul.

136
Sport

Football
Intens.

35 - 70 %
Time of exercise

12 min
Popul.

125
Sport

Football
Intens.

60 - 100 %
Time of exercise

12 min
Popul.

99
Sport

Football
Intens.

30 - 70 %
Time of exercise

20 min
Popul.

81
Sport

Football
Intens.

65 - 100 %
Time of exercise

20 min
Popul.

80
Sport

Football
Intens.

50 - 80 %
Time of exercise

12 min
Popul.

87
Podanie + wyjście na pozycję
Technika > Przyjęcie/podanie
Sport

Football
Intens.

30 - 60 %
Time of exercise

8 min
Popul.

104
Sport

Football
Intens.

50 - 100 %
Time of exercise

10 min
Popul.

73
Sport

Football
Intens.

50 - 80 %
Time of exercise

8 min
Popul.

106
Sport

Football
Intens.

60 - 70 %
Time of exercise

4 min
Popul.

88
Sport

Football
Intens.

40 - 80 %
Time of exercise

25 min
Popul.

161
Sport

Football
Intens.

0 - 100 %
Time of exercise

5 min
Popul.

82
Sport

Football
Intens.

0 - 100 %
Time of exercise

10 min
Popul.

86
Sport

Football
Intens.

60 - 80 %
Time of exercise

15 min
Popul.

111
Trening tlenowy III
INNE > Trening tlenowy
Sport

Football
Intens.

40 - 70 %
Time of exercise

15 min
Popul.

126
Sport

Football
Intens.

40 - 70 %
Time of exercise

15 min
Popul.

148
Sport

Football
Intens.

30 - 70 %
Time of exercise

15 min
Popul.

137
Sport

Football
Intens.

30 - 70 %
Time of exercise

20 min
Popul.

89
Sport

Football
Intens.

60 - 80 %
Time of exercise

10 min
Popul.

113
Sport

Football
Intens.

40 - 70 %
Time of exercise

15 min
Popul.

114
Sport

Football
Intens.

40 - 70 %
Time of exercise

20 min
Popul.

120