Anthropometrische Messung

Anthropometrische Messung

Aby rozpocząć sprawdzanie obecności, w lewym menu kliknij "sprawdzanie obecności". Po kliknięciu przejdziesz do listy obecności. Aby zmienić dzień, w którym chcesz sprawdzić obecność, kliknij datę w prawym górnym rogu ekranu, wybierz datę z kalendarza i trening z listy rozwijanej. Pamiętaj, że nie można sprawdzić obecności w dniu, w który nie jest zaplanowany trening!

Sprawdzenie samej obecności jest bardzo proste. Każdy gracz na liście ma pole do zaznaczenia obecności w danym dniu. Powyżej znajduje się pole do wyboru wszystkich graczy w tym samym czasie, co może znacznie ułatwić późniejsze sprawdzenie obecności. W polu wyboru masz możliwość określenie przyczyny nieobecności.

Każdy gracz w ostatniej kolumnie ma link do swoich indywidualnych statystyk dotyczących obecności na treningach. W lewym menu, pod nagłówkiem "widok miesięczny" znajdziesz podgląd miesięcznej frekwencji zespołu w postaci tabeli, którą możesz łatwo wydrukować.

Wróć