Saison und Spiele

Saison und Spiele

Aby dodać zawodników do swojej drużyny, przejdź do zakładki zawodnicy. Następnie klikając „stwórz nowego zawodnika”, przechodzimy do formularza dodawania nowego zawodnika. Jeżeli zawodnik znajduje się już w systemie, możesz wyszukać go w wyszukiwarce i w ten sposób, dodać do swojej drużyny. Jeżeli jednak nie ma go jeszcze w systemie, stwórz go, nadając mu imię i nazwisko oraz datę urodzenia. Jeżeli chcesz, aby zawodnika miał dostęp do systemu, nadaj mu także login i hasło Aby masowo dodać zawodników i rodziców, wybierz opcję import. W tym oknie możesz wgrać plik Excel z listą zawodników. Na podstawie tej listy zostaną wygenerowane loginy i hasła dla zawodników i rodziców.

Aby dodać ręcznie rodzica, należy wejść w zakładkę skład, następnie wybrać, do którego zawodnika chcemy dodać rodzica. Po kliknięciu opcji rodzice pojawi się formularz dodawania rodzica. Jeżeli rodzic ma już konto w systemie, możesz wyszukać go w wyszukiwarce. To funkcja jest bardzo przydatna w momencie, kiedy rodzic posiada więcej niż jedno dziecko w klubie. Jeżeli rodzica nie ma jeszcze w systemie, należy wyświetlone pola uzupełnić danymi o rodzicu.

Wróć